The Original Jacknobber II

קוד מוצר:J2
מחיר אחרי הנחה
40 ₪
צבע:

 ניתן להשתמש בדרכים רבות להפעלת ארבעת הידיות של כלי עיסוי זה,

כמו הפעלת לחץ עמוק על אזורים רחבים או על נקודות ספציפיות של שרירים מתוחים.

 באמצעות הידיות הקטנות ניתן לספק לחץ אינטנסיבי יותר ובאמצעות הידיות הגדולות יותר ניתן לספק לחץ 'מפוזר' יותר. 

כלי עיסוי זמין וקל ביותר לשימוש!